Ceci n’est pas …

Abb. 4: René Magritte, Erscheinung (L’apparition), 1928/29, Öl auf Leinwand, 81 × 116 cm Staatsgalerie Stuttgart.

Quelle: David Sylvester, Magritte, Köln 2003, S. 197.

Permalink.